Sääntömääräinen vuosikokous

Kokouskutsu

Tervetuloa seuran jäsenet LCS Panthers ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokous pidetään 29.6 klo 17 LCS Areenalla osoitteessa Sopenkorvenkatu 9, Lahti.
Kokouksen asialista:
kokoukset avaus
valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkistajat ja ääntenlaskijat
todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
hyväksytään kokouksen työjärjestys
esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto
päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja jäsenmaksun suuruus
valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
valitaan 1-2 tilintarkastajaa

Lahdessa 12.6.2023

LCS Panthers ry
Hallitus